GDPR

Håndtering af persondata Formål med håndtering af oplysninger

For at du kan underskrive en anmodning om begravelse, er det en forudsætning, at:

Oversigt over afleverede oplysninger

Myndigheden behandler disse oplysninger om anmelder:

Myndigheden behandler disse oplysninger om afdøde:

Myndigheden behandler disse oplysninger om en eventuel ægtefælle eller
registreret partner til afdøde:

Myndigheden behandler disse oplysninger om en eventuel indtaster:

Myndigheden behandler disse oplysninger om en eventuel kontaktperson:

Dataansvarlig og databehandler

Disse myndigheder kan blive involveret i sagsbehandlingen af en
anmodning om begravelse og ligbrænding:

De nævnte myndigheder har ifølge Cirkulære nr. 9352 af 23. maj 2018 fælles dataansvar.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder (efter nævnte artikler
i Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Folkekirkens behandling af dine oplysninger,
kan du henvende dig til Kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver.
Henvendelser om andre myndigheder eller institutioners behandling af
dine oplysninger, rettes direkte til dem.

Klage over håndteringen af persondata

Du har ret til at klage over de dataansvarliges behandling af dine oplysinger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om deregistreredes rettigheder.
Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk eller
pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

Love og regler

Ansøgningen om behandles efter følgende regler: