Advokat Yder

Services

Arv og testamente

Når en person er afgået ved døden og begravelsen er overstået, opstår der mange spørgsmål, du som efterlevende skal tage stilling til. Hvordan skal de aktiver afdøde efterlader såsom ejendom, bil, personlige ejendele, bankindeståender, aktier m.m. fordeles blandt de efterladte. Sagt på anden måde, hvordan skal boet skiftes? Skal længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo? Hvem skal egentlig arve?

Overordnet findes der 7 måder, hvorpå et dødsbo kan behandles. Beslutningen om hvordan boet skal skiftes, kan få stor betydning for arvingernes og eventuelt efterlevende ægtefælles økonomiske forhold. Hvilken løsning der er mest optimal for dig og din familie afhænger af jeres situation. Det kan derfor være en god idé at få advokatbistand til, hvordan boet behandles bedst muligt.

Vi har erfaret, at pårørende til afdøde ofte har forskellige typer udfordringer i forbindelse med arvefordeling. Erfaringen viser desuden, at dem som har oprettet et testamente, gennem deres leveår, efterlader sig færre udfordringer for pårørende. For at lette processen for de pårørende har vi derfor etableret et samarbejde med professionelle advokater, som har ekspertise indenfor arvefordeling.
Services

Advokaten yder

Vores begravelsesforretning IBS Service har fast samarbejde med et københavnsk advokatkontor som, ved
behov, stiller pakistansk-, tyrkisk- og arabisktalende advokater til rådighed for vores klienter.

Services

Testamenter for muslimer

Mindst to tredjedele af den muslimske afdødes ejendom skal fordeles mellem specifikke overlevende slægtninge. Op til en tredjedel kan efterlades efter eget vilje. f.eks. til velgørenhed. Et islamisk testamente kan tillige indeholde bestemmelser om bl.a.:

Services

Islamiske testamenter og dansk lovgivning

Det er vigtigt at sikre, at testamentet ikke blot overholder de islamiske regler men at det også er i overensstemmelse med loven i Danmark. Der er væsentlige forskelle, der kan imødegås ved arveafkald m.m.
inden du dør. Hjemmelavede testamenter kan have mangler i forhold til de juridiske retningslinjer, og i værste fald vil et dårligt udarbejdet privat islamisk testamente muligvis ikke have nogen juridisk virkning.

Kontakt og pris
Prisen kan variere afhængigt af omfanget af opgaven, baseret på arven, antal familiemedlemmer og andet. Kontakt os for nærmere information.

Skriv til os

Udfyld Kontaktformularen

Vi vender tilbage hurtigst muligt